Prenajímanie a preberaniePrenajímanie a preberanie

Často sa stane, že náš zákazník, ktorému sme poskytli zamestnanca si ho chce ponechať.

Žiadny problém! Ak ste s kvalitou a kompetenciami našich zamestnancov spokojní a vaše pracovné miesto je udržateľné ponúkame aj tento servis. Potom môžete zamestnanca priamo zamestnať. Aj keď takýto prechod našich zamestnancov je pre nás strata. Vzťah s našimi klientmi je pre nás nemenej dôležitý.