Mzdové službyMzdové služby

Je nutná vo vašom podniku redukcia kvôli zvýšeným nákladom, ale know-how vašich zamestnancov nechcete ohroziť?

Pomôžeme vám s našim servisom mzdových služieb. Preberieme vašich zamestnancov, pričom ale všetci zostanú na pôvodných miestach. Pre vás to znamená, že všetci zamestnanci zostanú na svojich pôvodných miestach, podnik nebude ohrozený ale náklady zredukujete lebo my preberieme mzdový a účtovný servis.