Argumenty pre spolupracovníkovArgumenty pre spolupracovníkov

Haldáte prácu a pýtate sa aké výhody má práca cez personálnu agentúru?

Tu vám ponúkame niekoľko z nich:

  • individuálnu starostlivosť našich personálnych poradcov
  • kolektívna zmluva prenajímaného personálu
  • fixný pracovný pomer na dobu neurčitú
  • atraktívny a na čas vyplatený zárobok
  • plné sociálne poistenie (dôchodkové, zdravotné, úrazové, nezamestnanecké a nemocenské poistenie a nárok na odstupné)
  • pestrosť pracovných pozícii, možnosť prestupu a pracovného postupu
  • možnosť ďalšieho vzdelávania