Potreby zákazníkovPotreby zákazníkov

Prenajímaní personál je potrebný takmer v každom odvetví. Od pomocníkov cez odborný personál až po vysokoškolsky vzdelaní personál. Veľký dopyt je hlavne u živnostníkov a v oblasti priemyslu. Dôsledkom permanentne sa meniacej hospodárskej situácie, zákazník kladie dôležitosť na flexibilitu prenajímaného personálu. 

Obzvlášť dôležité je zosúladenie potrieb zákazníkov a pracovníkov. Čím lepšie sú potreby oboch strán zosúladené, tým sú výsledky pre obe strany výhodnejšie.