Argumenty pre zákazníkovArgumenty pre zákazníkov

Uvažujete  o prenajatí personálu a chcete vedieť aké výhody to môže pre Vás mať?

Uvádzame niektorí z nich:

  • rozloženie rizika (vysokých nákladov na stálych zamestnancov)
  • zvýšenie konkurencie schopnosti zvýšením produkcie
  •  vyššia flexibilita pri plnení objednávok
  •  sezónne výkyvy a maximum zamestnancov vo fáze dokončovania
  • zastupovanie v práceneschopnosti
  • vypočítanie nákladov