Naši spolupracovníciNaši spolupracovníci

Dopyt po odbornom personáli s komplexnou odbornou kvalifikáciou vedie vo veľa povolaniach  k nedostatku potrebného personálu. Z dôvodu rastúcej konkurencie majú zákazníci stále vyššie  očakávania a požiadavky na svojich pracovníkov. No nieje dôležitá len kvalifikácia zamestnancov, ale v prvom rade aj ich spoľahlivosť a zodpovednosť. Job Impulse vám pomôže nájsť optimálnych pracovníkov na vaše volné pozície.


Máme k dispozícii pracovníkov rôznych profesií, napríklad:

  •  odborný personál
    zámočníci, potrubári, konštruktéri, zvárači, elektrikári, inštalatéri, maliari, murári atď
  • Montéri ( doma aj v zahraničí)

  • Zaučení pomocníci
    Do  stavebníctva, do skladu, vodiči vysokozdvižných vozíkov

  • Pomocné sily do výroby
    Do produkcie, pomocníkov v každom povolaní

 


Motivovaní spolupracovníciMotivovaní spolupracovníci

Pracovný trh sa stále zmenšuje a podmienky sa menia rýchlo. Preto sa mení aj prístup ľudí k práci. Alternatívny pracovný čas je vhodný pre tých pracovníkov, ktorí  chcú predchádzať stereotypom v pracovnom živote. Dočasní pracovníci majú možnosť v krátkom čase nazbierať široké spektrum skúseností a kvalifikácie v rôznych povolaniach.